kwikfly logo

Algemene voorwaarden

Boekings-en reserveringsvoorwaarden
Kwikfly.com is een service provider op het gebied van vliegtickets. Deze vliegtickets worden uitgegeven door de aan IATA gelieerde luchtvaartmaatschappijen. De website informeert u over beschikbare vluchten en u wordt zelf geacht de reservering(en) te maken. Kwikfly.com verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Kwikfly.com

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie en reserveringen van en door Kwikfly.com. Dit geschiedt door informatie en sturing door onze website en middels e-mail. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt Kwikfly.com voor u en maakt voor u de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

Kwikfly.com kan een reservering voor u maken. Wij brengen dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener(luchtvaartmaatschappij). Kwikfly.com is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Kwikfly.com kan reserveringen voor u maken voor losse vliegtickets.

Kwikfly.com is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener(luchtvaartmaatschappij) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen. Kwikfly.com is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en dergelijke. Ook bent u er zelf verantwoordelijk, voor dat u op reis gaat, beschikt over de juiste reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Voor informatie over visa verwijzen wij naar de site www.visumdienst.nl.

Kwikfly.com zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail toegezonden worden.
Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop, dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.
Na reservering dient de totale reissom binnen 24 uur op de rekening van Kwikfly.com te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling binnen minder dan 24 uur gedaan dient te zijn, als gevolg van een termijn die de luchtvaartmaatschappij stelt, ontvangt de opdrachtgever een email. Zonder reactie en tijdige betaling van de opdrachtgever kan de reservering verder niet worden afgehandeld, en zal uit het reserveringssysteem verwijderd worden.

 

Aansprakelijkheid
Kwikfly.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(luchtvaartmaatschappij) verstrekte informatie.

Kwikfly.com is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener(luchtvaartmaatschappij) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

Kwikfly.com behoudt zich altijd het recht voor zich binnen 2 werkdagen te beroepen op de site vermelde tarieven. Dit geldt ook voor de door haar via email afgegeven en bevestigde tarieven.

 

De overeenkomst
De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site heeft bevestigd en de opdrachtgever een emailbevestiging heeft ontvangen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 15 minuten na het bevestigen van de reservering op de website een email ontvangt, dient er contact opgenomen te worden met Kwikfly.com.
Vluchten zijn pas gegarandeerd als de tickets zijn bevestigd en betaald. Kwikfly.com houdt zich het recht voor om binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling de door haar aangeboden en verkochte tarieven te herroepen.

 

Geen afkoelingsperiode
Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (o.a. vliegtickets en verzekeringen) die u via onze site boekt.

 

Informatie
De reiziger dient zelf bij de betrokken luchtvaartmaatschappij de benodigde aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek van zowel de heenreis als de terugreis te controleren of de eerder verstrekte informatie nog correct is, en of er op het eerder afgegeven ticket nog gereisd kan worden. De vluchtnummers en vluchttijden, zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan, zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat de luchtvaartmaatschappij(en) schemawijzigingen doorvoeren. Hierdoor kunnen de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen routes veranderen. Het is mogelijk dat het ticket door de luchtvaartmaatschappij aangepast moet worden. Via Teletekst, telefonisch bij Schiphol inlichtingen (0900-0141) schiphol.nl of ter plaatse bij de betreffende luchtvaartmaatschappij kunt u de informatie controleren.

Daar vluchtnummers en -tijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen, dient u tijdig voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren. Er is geen termijn te noemen waarbinnen gesteld kan worden dat de opgegeven tijden definitief zijn.

Kwikfly.com zal, voor zover mogelijk, de bij haar bekende tijdswijzigingen doorgeven aan de opdrachtgever. Deze communicatie geschiedt uitsluitend via het emailadres/SMS dat door de opdrachtgever bij het maken van de reservering via de website is opgegeven.

 

Kwikfly.com kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet tijdig aankomen van de door haar verstuurde emails.

Annuleren / Wijzigen vluchten
Elke annulering/wijziging voor/van een vliegticket dient online via het annuleringsformulier aan ons te worden doorgegeven. Wanneer u binnen zeven dagen voor vertrek van de vlucht deze wilt annuleren, dient u contact met ons op te nemen. Het annuleringsformulier kan opgevraagd worden via de link die meegestuurd wordt in de boekingsbevestiging. Tevens kunt u het annuleringsformulier terugvinden op de website op de pagina ‘klantenservice’. De procedure die gevolgd moet worden bij annulering/wijziging wordt in gang gezet na het insturen van het annuleringsformulier. U ontvangt een aantal emails. U dient deze emails zorgvuldig te lezen. De annulering kan uitsluitend doorgegeven worden door degene die de boeking heeft gemaakt; de opdrachtgever. Pas wanneer u akkoord bent gegaan met alle kosten, kan het ticket voor u geannuleerd worden. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra het bedrag door de luchtvaartmaatschappij aan Kwikfly.com is uitbetaald.

 

LET OP : Als u een reservering maakt, zijn er altijd kosten verbonden aan een annulering/wijziging. Dat zijn naast de door de luchtvaartmaatschappij in rekening gebrachte annulerings-/wijzigingskosten, de administratiekosten die Kwikfly.com berekent om de annulering/wijziging uit te voeren. U kunt bij Kwikfly.com informeren naar de kosten indien u wilt annuleren/wijzigen. Voor het behandelen van een annulering/wijziging wordt per ticket € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Enige uitzondering zijn vliegtickets waarvoor de annuleringskosten 100 % zijn, ofwel niet te wijzigen dan wel te annuleren zijn. De additionele kosten die bij het maken van de reservering in rekening zijn gebracht worden niet gerestitueerd.

Indien er een restitutiebedrag overblijft na annulering van het ticket, zal dit bedrag aan u worden overgemaakt. Het bedrag wordt overgemaakt nadat Kwikfly.com dit heeft ontvangen van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Dit kan 1 tot 6 weken duren, afhankelijk van de afhandeling snelheid van de luchtvaartmaatschappij. Het ticket dient altijd binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter restitutie te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en wordt er géén restitutie meer verleend.

Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald, Kwikfly.com kan hierin bemiddelen, maar brengt hiervoor kosten in rekening.

 

Annuleren/ Wijzigen lowcost vluchten
Voor het annuleren en wijzigen van vluchten van lowcost airlines dient u altijd contact op te nemen met de lowcost airline zelf. Het telefoonnummer van de desbetreffende lowcost airline staat vermeld op uw boekingsbevestiging. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald. Kwikfly.com kan hierin bemiddelen maar brengt hier kosten voor in rekening.

Wanneer u een annuleringsverzekering bij derden heeft afgesloten en de reden van annuleren valt onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering. De additionele kosten die bij het maken van de reservering in rekening zijn gebracht worden al dan niet gerestitueerd door de verzekeringsmaatschappij. Informatie hieromtrent kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

 

Naamswijzigingen
Indien er verkeerde gegevens op het ticket staan vermeld kunt u contact opnemen met Kwikfly.com door een emailbericht te sturen naar klantenservice@kwikfly.com. Er wordt dan gekeken naar de gegevens en vervolgens aangegeven welke handeling wordt verricht tegen welke kosten. Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn zeer strikt. Ze kunnen u weigeren op een vlucht indien uw gegevens niet overeenkomen met de gegevens in uw paspoort. Verder kunnen luchtvaartmaatschappijen de voorwaarden hanteren dat in geval van een naamswijziging een nieuwe boeking dient te worden gemaakt met de correcte naam en dat de oude reservering geannuleerd moet worden. Hierdoor is het mogelijk dat het tarief dat van toepassing was op uw eerdere boeking niet meer beschikbaar is en dat een hoger tarief berekend wordt. Voer daarom altijd de gegevens in zoals vermeld in het paspoort.

Het verwerken van de via de website gemaakte reserveringen is een volledig geautomatiseerd proces. De verwerking van de emails en de reserveringen verloopt niet parallel. Het is mogelijk dat de binnengekomen emails later in behandeling genomen worden dan de binnengekomen reserveringen. Wij accepteren geen verantwoording als de email met de juiste gegevens later bij ons verwerkt wordt dan de boeking met de verkeerde gegevens. U dient daarom altijd de ingevoerde gegevens op juistheid te controleren vóórdat u de reservering op de site bevestigt.